Salling Group – ny struktur på webkommunikationen

En kommunikationsopgave

For en virksomhed som Salling Group med over 50.000 medarbejdere og 11 mio. ugentlige kunder i bl.a. Bilka, Føtex, og Netto er ”Ansvarlighed” et mange-facetteret område, ikke blot strategisk og praktisk, men også kommunikationsmæssigt. Struktur og begrebsafklaring var derfor blandt nøgleordene, da vi blev bedt om at forbedre kommunikationen af bl.a. ansvarlighedsområdet på sallinggroup.com.

"Ansvarlighed" hos Salling Group

Salling Group har længe arbejdet aktivt med en ambitiøs ansvarlighedsdagsorden, og målet er til stadighed at være med helt fremme ift. at drive denne dagsorden og sikre konkrete bidrag til det danske samfund. Som Danmarks største detailkoncern og en af landets største arbejdspladser har Salling Group en berøringsflade med Danmarks befolkning og produktion som få andre virksomheder. Man er derfor stillet overfor spørgsmål om ansvarlighed på en lang række forskellige områder – og har tilsvarende brede muligheder for at påvirke udviklingen i Danmark.

Bæredygtighed, klima, økologi, dyrevelfærd, madspild, håndtering af affald, mærkningsordninger, energi og transport samt ikke mindst socialt ansvar i forhold til at skabe en rummelig og mangfoldig arbejdsplads for medarbejderne er blot nogle af de mange temaer, der falder under overskriften ”Ansvarlighed” i Salling Group.

Salling Fondene

SG er 100% ejet af Salling Fondene og adskiller sig derved fra de fleste andre større virksomheder ved ikke at have aktionærer, der skal betales udbytte til. I stedet har man mulighed for at investere i bæredygtighedsprojekter i SG’s eget regi, og derudover doneres en stor del af gruppens overskud til projekter indenfor bl.a. kultur, sport, forskning og velgørenhed via Salling Fondene.
Salling Fondene har deres eget website, men SG ønskede en bedre og mere synlig kobling ml. sallinggroup.com og Fondenes website, da der er en naturlig og væsentlig sammenhæng ml. koncernens ejerstruktur og dens engagement i bl.a. ansvarlighedsområdet.

Udformning af en ny sitestruktur: begrebsafklaring, hierarkier og kategorisering

Med SG’s mange indsatsområder indenfor ansvarlighed var en væsentlig del af opgaven at få disse mere klart udsondret, så vi kunne opnå en mere skarpskåren og fokuseret kommunikation med mindre tendens til ”det hele handler om det hele”. I sådan en opgave er det væsentligt at have en konsistent begrebsanvendelse og samtidig at overveje, hvordan målgruppen - websitets brugere - faktisk anvender disse begreber. Ingen let opgave, da det er tydeligt, at begreber som f.eks. ”ansvarlighed”, ”bæredygtighed” og ”klima/miljø” ofte anvendes delvis synonymt og uden større sproglig præcision.

Første del af opgaven bestod derfor i en afklaring af, hvordan vi kunne anvende begreberne konsistent og skære det overordnede tema op i en emnemæssig logisk inddeling, som også ville give mening for brugerne. En spændende og inspirerende dialog for SG’s medarbejdere med journalist-baggrund og vores mand på projektet, som er uddannet i filosofi!

Med begrebernes betydning og hierarki afklaret blev der udformet et site-map, og hovedbudskaberne for de enkelte sider blev fastlagt. Da vi ønskede at fastholde det eksisterende sites anvendelse af in-page-navigation med udtalt brug af ”teasers”, fremfor blot overskrifter i en menu, var et væsentligt punkt endvidere at få fastlagt, hvilke emner, der skulle fremhæves på de ”øverste” sider i site-strukturen og med hvilken vinkel.

En anden konkret opgave var at få skabt den rette sammenhæng til den del af sitet, der omhandler ”Karriere”. SG har et meget bredt udbud af forskellige job- og uddannelsestyper, og området udgør en væsentlig del af websitet, både ift. brugernes anvendelse (besøgte sider) og rent omfangsmæssigt. Da ”ansvarlighed” også spiller en stor rolle her (men naturligvis med fokus på nogle andre undertemaer), var målet at skabe en sammenhæng med den overordnede ansvarlighedskommunikation, men på en måde så brugerne ikke bliver i tvivl om, hvor de er og ikke hele tiden bliver sendt frem og tilbage ml. de forskellige emnemæssige vertikaler på sitet.

Endelig havde SG et ønske om at få bedre mulighed for at sætte synligt fokus på aktuelle temaer og nyheder. Det er sket ved at ændre top-sektionen, og dermed det primære landingsbudskab, på sitets forside til at omhandle aktuelle, skiftende emner i stedet for et statisk budskab om SG.

Med særligt fokus på ansvarlighedskommunikationen er alle områder af sitet blevet gennemgået og justeret, og det fremstår i dag med en komplet gentænkt struktur, som gerne skulle give både en styrket brugeroplevelse og en forbedret mulighed for Salling Group for at kommunikere deres budskaber.

Samarbejde

Arbejdet er udført i tæt samarbejde med Salling Groups PR- og Kommunikationsafdeling, som også er ansvarlig for koncernens CSR-strategi. Desuden har Blue Business A/S deltaget i projektet og har blandt andet leveret CSR-rapporter i helt ny udformning.

ANDRE KUNDER & CASES