Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering

FÅ MERE VÆRDI UD AF TRAFIKKEN PÅ JERES WEBSITE

Det handler om at få mere ud af den trafik, man allerede har, og ofte kan ganske små ændringer have stor effekt. Konverteringsoptimering er en naturlig del af arbejdet med en ny webløsning men rummer mindst lige så stort potentiale ift. eksisterende webshops.

Nøglefaktorerne i konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering handler om at forbedre et websites evne til at få brugerne til at foretage bestemte handlinger, f.eks. gennemføre et køb, tilmelde sig et nyhedsbrev eller downloade bestemte materialer. En lang række faktorer har betydning for konverteringsevnen – og dermed i sidste ende for, hvor stor værdi man får ud af den trafik, man har skabt til sit site; er sitet overskueligt, er det nemt at få svar på sine spørgsmål, er de gode tilbud præsenteret indbydende og synligt, har brugeren tillid til butikken og brandet, gives der en tilskyndelse til at færdiggøre en handling her og nu, hvor besværligt er det at komme hele vejen igennem en bestilling – for blot at nævne nogle enkelte faktorer.

Konverteringsoptimering handler om at fjerne barrierer i form af kommunikationsmæssige eller tekniske uhensigtsmæssigheder, men i lige så høj grad om små, subtile greb, der øger brugerens ubevidste incitament til at foretage den ønskede handling.

Konverteringsoptimering rummer et kæmpe potentiale

Konverteringsevnen måles som en konverteringsrate. En konverteringsrate på 3% betyder, at 3 ud af 100 brugere har foretaget den ønskede handling – f.eks. at købe en vare. De fleste webshops har en konverteringsrate på under 5%, stort set alle ligger under 10. Det er tankevækkende at sammenligne disse tal med den fysiske verden. Tænk hvis 95 ud af 100 besøgende i Føtex forlod butikken uden af have købt noget.

Der er mange naturlige årsager til, at konverteringsraten er lavere i en webshop end i en fysisk butik. Men tallene illustrerer det store potentiale, der ligger i arbejdet med konverteringsoptimering. Kunderne er der allerede, og selv tilsyneladende små forbedringer kan have meget stor indflydelse på resultaterne; forbedrer man f.eks. konverteringsraten i sin webshop fra 3 til 4% – dvs. at man nu får fire salg for hver gang man før fik tre – har man øget sin omsætning med 33%! Og det resultat er opnået alene ved at sikre, at det ikke er 97 men kun 96 besøgende, der forlader sitet uden at have købt noget.

Brug budgettet der, hvor I får mest ud af det

Mange virksomheder investerer anseelige summer i annoncering mhp. at løfte omsætningen. Men desværre ofte med for dårligt afkast, fordi virksomhedens website ikke i tilstrækkeligt omfang formår at omsætte den øgede trafik til øget salg. Man bør derfor altid have sit websites konverteringsevne for øje, før man afsætter flere penge til marketing. Meget ofte kan en relativt beskeden investering i konverteringsoptimering have væsentlig større og længerevarende effekter end en forøgelse af mediebudgettet.

Konverteringsprocessen

Konverteringsprocessen kan anskues og analyseres på mange måder. Vi har valgt at opdele vores analyse i fire områder, som spænder fra kundens eksponering for virksomhedens eksterne budskaber, hvor interesse og forventninger skabes til den endelige eksekvering af købet via webshoppens bestillingsflow.

Modellen er i sig selv neutral ift. den beslutningsproces, der evt. går forud for kundens eksponering for marketingbudskaber og for den research-periode, der ofte ligger i mellem de første eksponeringer og det endelige køb. Ønskes et mere nuanceret billede af dette kan der tilføjes f.eks. en path-to-conversion-analyse (attribution-analyse) eller modellen kan beriges med omni-channel-data.

Eksterne trafikkilders budskab
F.eks. bannerannoncering, Google Adwords, Google søgeresultater, Facebook Ads

Første interaktion hvor konsistens, overblik, kontekst og tillid etableres
Er websitet overskueligt? Fremstår det relevant for brugerent? Hvem er afsender og hvad tilbyder afsender?

Produkt-interaktion hvor søgning, information, udvælgelse og beslutning om køb foregår
Her drejer det sig både om brugervenlighed, tilstrækkelig information om priser, betingelser og processer såsom betaling, levering, returnering osv.

Bestillingsflow
Afgørende er her især om brugeren har overblik over processen, kan have valgmuligheder eller afkræves unødvendige oplysninger

Sådan arbejder vi med konverteringsoptimering

Grundlæggende konverteringsoptimering baseret på best practice-viden er en del af enhver udviklingsopgave. Hjælper vi dig med f.eks. en ny webshop, vil konverteringsoptimering derfor indgå som en naturlig del af både designprocessen og den tekniske udvikling. Men vi kan også hjælpe med konverteringsoptimering på eksisterende sites og shops, eller med yderligere analyse og forbedring af løsninger, vi selv har leveret, f.eks. vha. splittests.

Se mere om analyser og testforløb her