Konverteringsoptimering – analyse og testforløb

Konverteringsoptimering er altid en vigtig del af både designprocessen og den tekniske udvikling, når vi leverer et website eller en webshop

Vores viden om best practice indgår som en naturlig del af løsningen, men vi hjælper også gerne med konverteringsoptimering af din eksisterende webløsning.

Analyser og tests

I RadarSofthouse tilbyder vi tre analyse- og testforløb:

1. Foranalyse
2. Fuld konverteringsanalyse
3. Splittests

Hvilke analyser og tests vi anbefaler afhænger bl.a. af webshoppens/websitets initielle konverteringsstyrke samt mængden af trafik. I det følgende beskrives de forskellige analyser og tests.

1. Foranalysen

Foranalysens formål er at give en overordnet vurdering af det undersøgte websites aktuelle konverteringsstyrke samt forbedringspotentialet.Med foranalysen som udgangspunkt kan det vurderes, om det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en fuld analyse af sitet.

Foranalysen tager udgangspunkt i en kvalitativ gennemgang af udvalgte dele af sitet, og konverteringsevnen vurderes ud fra Best Practice-retningslinjer. Udover helhedsvurderingen giver foranalysen en række illustrative eksempler på områder, hvor konverteringsevnen kan forbedres. Der gives typiskeksempler fra alle faser i konverteringsprocessen (se herunder). For hvert eksempel angives den konkrete udfordring samt en beskrivelse af den mere generelle problemstilling. Desuden angives vigtigheden af det pågældende forhold med en score fra 1 – 10 (10 = meget vigtigt).

2. Fuld konverteringsanalyse

Konverteringsanalysen omfatter nedenstående punkter. Resultater og forbedringsforslag leveres til kd. i form af skriftlig rapport.

• Best Practice-gennemgang af hele sitet
Komplet gennemgang af sitet og vurdering af, hvor godt best practice-retningslinjer overholdes. Sitet vurderes både ift. konkrete konverteringskritiske forhold samt ift. den generelle brugeroplevelses formodede indvirkning på konverteringen.

• Gennemgang af sitets analytics-data
Med udgangspunkt i analytics-data identificeres de steder på sitet, hvor frafaldet er særligt højt, og hvor forbedringspotentialet derfor er stort. Analysens omfang vil afhænge af de tilgængelige data.

• Løsningsforslag for alle identificerede kritiske punkter
For hvert kritisk punkt angives ét eller flere løsningsforslag. Punkterne opsummeres desuden i en samlet liste, der er prioriteret ud fra indsats vs. forbedringseffekt.

• Forslag til splittests
Splittests anvendes til at optimere områder, hvor det ikke på forhånd er givet om én løsning vil fungere bedre end en anden. Der kan enten være tale om, at man tester en eksisterende løsning mod et alternativ, eller at man tester forskellige ændringsmuligheder mod hinanden.

3. Splittests

Nedenstående beskriver den typiske model for løbende splittesting.

A. Identifikation og prioritering af testkandidater
Såfremt der er gennemført en konverteringsanalyse foreligger disse allerede. Det aftales med kd. hvilke tests, der sættes i gang. Er der ikke forud lavet en konverteringsanalyse gennemgås site og Analytics-data mhp. at finde de steder, hvor frafaldet er højt. Alternativt fastlægges testkandidater ud fra kd.’s viden om problematiske steder på sitet.

B. Udformning af testvarianter
For hver testkandidat defineres en testvariant, dvs. den alternative løsning, der skal testes mod den nuværende. Samarbejde ml. kd. og RadarSofthouse.

C. Opsætning af splittest-tool og de aftalte tests
Udføres af RadarSofthouse.

D. Testforløb
Efter opsætningen i splittest-værktøjet afvikles testen automatisk og forløber indtil ønsket statistisk signifikans er opnået. Afhængigt af trafikmængde på den testede side kan testen tage fra få dage til et par måneder.

E. Rapportering og konklusion
RadarSofthouse leverer efter hver tests afslutning eller med faste intervaller, f.eks. ugentligt eller månedligt, en kort skriftlig rapport, der beskriverresultater og konklusioner.

F. Implementering af succesfulde testvarianter
Teknisk implementering af de testvarianter, der viste sig bedre end de nuværende løsninger. Udføres af kd., dennes webbureau eller af RadarSofthouse.

Evt. gentagelse med nye tests