Strategi og eksekvering

En digital kanalstrategi og det efterfølgende arbejde med at realisere den indebærer bl.a. udformning af konkrete målsætninger, behovsafdækning, belysning af økonomi, specifikationer og eksekveringsplaner. Vi hjælper med alt det, der går forud for et IT-projekt – og det, der kommer efter.

At komme i gang med e-handel eller tage skridtet til næste niveau kræver meget mere end et IT-projekt. Der er behov for en strategi og et antal eksekveringsplaner. Og der skal træffes mange vigtige beslutninger. I alle faser frem til implementeringen går i gang er der behov for både kommerciel og teknisk viden om eCommerce og for hænder og hoveder til at facilitere en proces, der spænder bredt.

Har I ikke tidligere stået overfor et stort eCommerce-projekt, kan det være en stor fordel at få hjælp udefra.

Invitér os indenfor og tilfør en masse viden, erfaring og projektledelseskompetence. Uanset om I har behov for sparring på enkelte områder eller facilitering af hele processen.

Målsætninger & roadmap

Målsætninger er konkrete KPI’er, der skal opnås – men også en klar fastlæggelse af, hvad e-handel skal tilføre jeres virksomhed.

Et eCommerce-projekt skal have klare målsætninger og et roadmap, der understøtter dem. Målsætningerne involverer kvantitative mål men også mere grundlæggende spørgsmål om, hvilke funktioner e-handelsforretningen skal udfylde.

Handler det om selvbetjening for eksisterende kunder for at øge serviceoplevelsen eller effektivisere interne processer? Eller er e-handel en måde at nå nye kunder på, evt. nye markeder eller lande? Hvis man både har store kunder og et massemarkedslignende segment af småkunder, hvem henvender e-handelsløsningen sig så til? Mange større virksomheder vil på baggrund af en potentialeanalyse skulle træffe nogle valg ift. formål og målgrupper – eller i hvert fald lægge en faseinddelt plan.

RADARSOFTHOUSE hjælper jer med at gennemføre den analyse og efterfølgende med at opstille realistiske KPI’er og eksekveringsplaner.

Facilitering & projektledelse

Et eCommerce-projekt bør være en struktureret og målrettet proces. Ved større projekter spænder den ofte meget bredt; fra strategi over økonomi til kravspecifikation og platforms- og leverandørvalg. Ved at lade RADARSOFTHOUSE facilitere forløbet, og evt. stå for projektledelsen i implementeringsfasen, sikrer I en effektiv proces, der dækker alle relevante områder.

Faciliterings- eller projektledelsesopgaver varetages af vores seniormedarbejdere, som ikke bare tilfører proceskompetencer men også konkret eCommerce-viden og erfaring.

Behovsanalyse og specifikation

Behovsanalysen og kravspecifikationen tager udgangspunkt i projektets målsætninger. Det er et detaljeret stykke arbejde, som inkluderer mange spørgsmål om, hvilke funktionaliteter, der bedst understøtter målsætningen. Typisk involverer processen mange medarbejdere i virksomheden.

Når I inddrager os i behovsanalysen og kravspecifikationen, opnår I en bedre belysning af de enkelte kravs cost-benefit-forhold. I får ryddet ud i krav, der er dyre at realisere og har begrænset forretningspotentiale – og I får andre ting ind, som måske kan forekomme fordyrende men reelt ikke er det.

Endvidere udformer vi kravspecifikationen i et format og med et detaljeniveau, som gør den klar til at videregive til den implementerede part uden yderligere bearbejdning. Specifikationen kan anvendes både til tilbudsindhentning og ved den tekniske udvikling. Derved undgår I at bruge tid og penge på først at udforme en intern specifikation, hvorefter implementeringspartneren skal oversætte denne til en egentlig udviklingsspecifikation.

Platforms- og leverandørvalg

Mange forhold spiller ind, når det kommer til valg af systemer og leverandører. Kan systemet det, vi har behov for, er det brugervenligt, hvad koster det, hvad er fleksibiliteten ift. fremtid videreudvikling, spiller det sammen med vores øvrige systemer – for bare at nævne nogle få af de væsentlige spørgsmål.

Valg af platforme vil også have betydning mht. mulige leverandører, da der ofte er et begrænset antal leverandører indenfor hver platform. Nogle systemer vil i praksis låse jer til få leverandører, hvorimod open source-løsninger typisk vil muliggøre lettere leverandørskift.

Vi rådgiver altid i forhold til platformsvalg. Har vi ikke selv en rolle som implementerende part, hjælper vi jer med vurdering af leverandører og tilbud.

Business case

Den overordnede plan skal bl.a. være baseret på en business-case. Hvilke udgifter indebærer planen, og hvornår får vi pengene tilbage? Det forekommer indlysende, men meget ofte mangler business casen alligevel. Det kan være på IT-projekter, hvor det er let at se, at den nye løsning medfører en række optimeringer, men hvor disses værdi ikke rigtig er holdt op mod omkostningen ved at implementere løsningen. Eller som det ofte ses; marketinginvesteringer, der alene måles i forhold den omsætning, de genererer, men ikke i forhold til bundlinjen.

Business-casen indeholder mange elementer. Nogle kan baseres på viden, mens mange andre må estimeres. At udforme en realistisk business-case kræver viden og erfaring ift. både virksomheden, markedet, de involverede IT-systemer og forventelige resultater af marketing, og det bedste resultat opnås stort set altid i et samarbejde ml. jer og os.

Vi hjælper der, hvor I har behovet

Hvis I ikke har eCommerce-kompetencer inhouse, eller ledige ressourcer, kan vi hjælpe jer hele vejen fra ide-stadiet og frem til en komplet og kørende løsning. Og med optimering og videreudvikling derefter. Har I selv nogle af kompetencerne, kan vi assistere jer, hvor I har behovene.

Vores konsulentydelser dækker strategisk og teknisk sparring, facilitering, projektledelse og udførende arbejde ift. bl.a. business cases, kravspecifikation og tilbudsindhentning.

Hvorfor RADARSOFTHOUSE?

Konsulentopgaver udføres altid af en seniormedarbejder/partner, som udover at have deltaget i en lang række eCommerce-projekter i RADARSOFTHOUSE-regi bibringer solid erfaring ”fra den anden side bordet” indenfor en kombination af kommerciel ledelse, e-handel, salg, marketing, product management og projektledelse.

B2B eCommerce

Digitalt salg og kundebetjening rummer et kæmpe potentiale for de fleste B2B-virksomheder.

Men hvordan skaber man platformen for den gode kundeoplevelse og den effektive salgskanal? Hent vores inspirationsmateriale og bliv klogere på, hvordan I kommer i gang med B2B eCommerce.

B2B E-commerce

Skal vi samarbejde?

I RADARSOFTHOUSE har vi næsten 20 års erfaring med e-handel i små og store virksomheder og næsten lige så længe som Magento bureau. Vores kompetencer dækker de fleste aspekter af eCommerce, bl.a. strategi, projektledelse, CRO, UX, design og programmering. Vi har også et højt serviceniveau og fair priser. Men lige så vigtigt er vi engagerede, venlige og ansvarsbevidste mennesker, der tror på varige relationer og gensidig tillid som grundlag for resultater og godt samarbejde.

Har I lyst til en snak om, hvordan vi kan samarbejde om at udvikle jeres e-handel, eller ønsker I en demo af en software-platform f.eks. Magento 2 eller Shopware 6, så giv os gerne et kald eller send os en besked.

Magento 2 Shopware og WooCommerce bureau

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag nyheder om e-handel og gode råd og tips fra bloggen.