Digital strategi

Den digitale strategi beskriver målet og vejen derhen. Markedsmæssigt, teknisk, organisatorisk og økonomisk. Lad os hjælpe med at facilitere strategiprocessen eller brug os som faglig sparringspartner i forløbet.

Har I en vision og en realiserbar plan for jeres digitale tilstedeværelse?

Den digitale strategi beskriver målet og vejen derhen. Markedsmæssigt, teknisk, organisatorisk og økonomisk. Lad os hjælpe jer med at facillitere strategiprocessen eller brug os som faglig sparringspartner på udvalgte områder i forløbet.

Hvorfor skal vi overhovedet være digitale?

Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål som alle virksomheder bør kunne besvare med mere end et uudtalt ”selvfølgelig skal vi være tilstede på nettet med hjemmeside, Facebook-profil osv.”. Spørgsmålet handler om, hvordan de digitale medier og IT-systemer kan understøtte og optimere virksomhedens forretningsmål. I nogle tilfælde er det simpelt at svare på, i andre mere mudret – men fælles er, at det stort set aldrig er simpelt at prioritere mellem de forskellige digitale investeringsmuligheder virksomheden er stillet overfor.

Målsætninger og forretnings-roadmap

I kender jeres vision og overordnede forretningsmål. Men hvordan understøttes disse bedst af en digital tilstedeværelse eller af nye IT-platforme? Nyt ERP-system, ny webshop, ansættelse af en social media manager, taktiske online-kampagner eller branding af jeres virksomhed? Det let at forfalde til at træffe beslutninger ud fra de helt aktuelt oplevede behov, men i det lange løb betaler det sig at have en plan for, hvordan tingene skal udvikle sig over en periode. Planen skal være forankret i både strategi og økonomi.

Jeres digitale planer bør efter grundig analyse omsættes i et roadmap, som angiver de mål, I har opsat. Det giver både overblik, prioritering og gode opfølgningsmuligheder. Det overordnede roadmap er ikke tekniske forskrifter, men et billede af, hvor jeres virksomhed skal være på bestemte tidspunkter i fremtiden.

Business-cases

Den overordnede plan skal bl.a. være baseret på en business-case. Hvilke udgifter indebærer planen, og hvornår får vi pengene tilbage? Det samme gælder naturligvis for mere enkeltstående initiativer. Det forekommer indlysende, men meget ofte mangler business casen alligevel. Det kan være på IT-projekter, hvor det er let at se, at den nye løsning medfører en række optimeringer, men hvor disses værdi ikke rigtig er holdt op mod omkostningen ved at implementere løsningen. Eller som det ofte ses; marketinginvesteringer, der alene sættes ift. den omsætning de genererer men ikke ift. bundlinjen.

Business-casen indeholder ofte rigtig mange elementer. Nogle kan baseres på viden, mens mange andre må estimeres. At udforme en realistisk business-case kræver viden og erfaring ift. både virksomheden, markedet, de involverede IT-systemer og forventelige resultater af marketing, og det bedste resultat opnås stort set altid i et samarbejde ml. jer og os.

God strategisk sparring bygger på erfaring og viden. På generel indsigt i virksomhedsoptimering og i konkrete, faglige forhold. Og på en evne til at se helhedsbilledet. Brug vores seniorressourcer til effektiv og værdifuld dialog og procesfacilitering.

God strategisk sparring bygger på erfaring og viden. På generel indsigt i virksomhedsoptimering og i konkrete, faglige forhold. Og på en evne til at se helhedsbilledet. Brug vores seniorressourcer til effektiv og værdifuld dialog og procesfacilitering.

Platforms- og leverandørvalg

Mange forhold spiller ind, når det kommer til valg af systemer og leverandører. Kan systemet det, vi har behov for, er det brugervenligt, hvad koster det, hvad er fleksibiliteten ift. fremtid videreudvikling, spiller det sammen med vores øvrige systemer – for bare at nævne nogle få af de væsentlige spørgsmål.

Valg af platforme vil også have betydning mht. mulige leverandører, da der ofte er et begrænset antal leverandører indenfor hver platform. Nogle systemer vil i praksis låse jer til få, eller sågar én leverandør, hvorimod open source-løsninger typisk vil muliggøre lettere leverandørskift.

I RadarSofthouse leverer vi selv IT-løsninger og marketingydelser, men vi hjælper meget gerne med at finde de rette løsninger til jer uden selv at være inde i billedet som leverandør.

Bemanding og kompetencer

Efter vores mening den allervigtigste forudsætning for at opnå gode resultater. Med de rigtige folk kan stort set alt løses – med de forkerte kan jeres IT-løsninger og online-tilstedeværelse blive et sort hul, der bliver ved med at suge penge uden nogensinde at returnere nogen igen.

Et væsentligt spørgsmål er, om I ønsker at opbygge kompetencer internt i virksomheden, eller I foretrækker at samarbejde med eksterne parter. Ønsker I kompetencerne, eller en del af dem, internt, er det uhyre vigtigt, at få afdækket, præcis hvilke kompetencer I skal lede efter. Er det en generel ”webmaster”-profil eller en SEO-specialist? En grafiker eller en PHP-programmør? Eller en CTO, der kan lede og koordinere slagets gang overfor de eksterne samarbejdspartnere? Og når det er afgjort, hvem udgør så en god profil til de enkelte positioner?

Vi hjælper jer med at afdække, hvilke profiler I bør lede efter, ligesom vi kan bistå ved screeninger af kandidater og bureauer.

Taktisk planlægning og eksekverings-roadmap

Med udgangspunkt i strategien skal det fastlægges, hvordan de mere overordnede mål bedst realiseres. Vores nye produkt A skal efter planen i markedet 1. september – men hvilke digitale kanaler og medier skal vi tage i brug i markedsføringen af det? Skal vores eksisterende kunder blive på den gamle IT-platform eller migreres til den nye? Og hvis vi migrerer dem, hvordan sikrer vi så en gnidningsfri overgang og en god og forståelig kommunikation af ændringerne?

Eksekveringsplanen opsamler de taktiske og beskriver de tilhørende projektforløb, lanceringer og kampagner. Hvornår starter vi, hvornår trykker vi på ”go”-knappen – og hvordan udfører vi det konkret? Planen beskriver også hvilke ressourcer, der er allokeret til de forskellige opgaver. Ligeledes er det en god ide at high-lighte afhængigheder, så potentielle flaskehalse eller stopklodser kan identificeres på forhånd.

Resultatmåling

Der bør naturligvis løbende følges op på, om de ønskede resultater opnås. Derfor er det vigtigt at opstille et antal målbare KPI’er og sikre, at man rent faktisk har de nødvendige data. Det bør ske på et tidligt tidspunkt, inden de implementeringsmæssige beslutninger tages; dels fordi en diskussion af, hvilke KPI’er der er de relevante at måle på kan være en fremragende katalysator for en dybdegående dialog om den fundamentale strategi, dels fordi det teknisk skal sikres, at de nødvendige data er til rådighed.

Når KPI’erne er fastsat, bør de kommunikeres til alle relevante medarbejdere, så de er klar over, hvilke mål, der er i fokus og betragtes som de vigtigste. Sandsynligvis er forskellige medarbejdere og ledere ansvarlige for forskellige udsnit af KPI’erne og for at undgå et stort rapporteringsarbejde, kan man med fordel automatisere udtræk og distribution af resultater og mål, f.eks. via ét eller flere webbaserede dashboards. Læs meget mere om datavisualisering her.

Skræddersyet hjælp til jeres strategi

Vores strategiopgaver varetages altid af en af de tre partnere i RadarSofthouse. Vores indspil er baseret på solide ledelsesmæssige og praktiske erfaringer med digital strategi og IT-udvikling i store virksomheder og i de start-ups, vi også arbejder med. Vi bidrager desuden med faglig viden indenfor IT-systemer, digital marketing, økonomi og projekteksekvering. Sidst men ikke mindst har vi et stort kendskab til leverandører og bureauer og vil ofte kunne hjælpe jer på rette vej her også.

Vi tilbyder facilitering af strategiprocesser ift. digital transformation og implementering af nye platforme eller sparring på konkrete, afgrænsede spørgsmål. Ved større opgaver planlægger vi på forhånd processen sammen, inkl. eventuelt håndgribeligt output, der skal leveres af RadarSofthouse.

Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres digitale strategi