DATAVISUALISERING

Gode beslutninger kræver indsigt. Og indsigt kræver ofte overblik overstore mængder data. Derfor er datavisualisering et af vores kerneområder.

Opdaterede og lettilgængelige data er vejen til bedre beslutninger.

Datavisualiseringsløsninger fylder meget for os – så meget, at vi har valgt at fokusere 100% på dem under navnet Blue Visuals. Læs den korte historie om, hvad vi kan hjælpe jer med nedenfor eller hop direkte over på www.blue-visuals.com/da og se mere om vores services samt nogle af vores kundecases.

Dashboards

Dashboards er et ekstremt nyttigt værktøj, når data skal formidles i virksomheden. Mange IT-systemer har deres egne indbyggede dashboards som kan være fine til at få overblik over dette systems egne data, men eksterne dashboards øger anvendeligheden og fleksibiliteten markant. Her er nogle af de begrundelser for at anvende dashboards, vi oftest hører fra vores kunder:

  • De skaber overblik, fordi data fra mange systemer kan samles ét sted.
  • De sikrer, at vi altid har fuldstændigt opdaterede data ved hånden – også når vi er ude af huset.
  • Det bliver let at distribuere data og mål i virksomheden.
  • Det gør vores mål og fokusområder synlige; dashboardet viser, hvad vi fokuserer på og hvor godt vi performer.
  • De automatiserer manuel rapportering, hvilket sparer os tid og minimerer fejl
  • Det skaber motivation og fokus, når medarbejderne altid kan se resultaterne af deres arbejde.

I Blue Visuals arbejder vi med dashboards på vores egen platform, Blue Visuals Generic Visualization Platform, og er desuden Klipfolio Partner.

Læs mere om dashboards her.

Automatiseret rapportering

I de fleste større virksomheder bruges anseelig tid på rapportering. Ofte på basis af manuelle dataudtræk og i det præsentationsformat, den enkelte leder personligt foretrækker. Med automatiseret rapportering kan tiden spares og formatet strømlines, så det bliver både letforståeligt og præsentabelt. Udover evt. at inddrage dashboards kan automatiserede rapporter f.eks. leveres i pdf eller Powerpoint, og udsendelse af rapporter pr. email kan opsættes baseret på brugergrupper med hver sit sæt af rapporter eller indhold.

Blue Visuals API Connector

Med BV API Connector forbinder vi let jeres kildesystemer til én fælles database. Vi har allerede opsat integrationerne til mange gænge kildesystemer, f.eks. Google Analytics, Adwords, Facebook, MailChimp og mange flere, og vi kan derfor meget hurtigt samle jeres data og levere dem til jer i ét samlet format eller præsentere dem i et dashboard.

Læs meget mere om BV API Connector her

Specialløsninger

På basis af vores egen visualiseringsplatform, eller i nogle tilfælde med udgangspunkt i kundens eksisterende løsning, udvikler vi specialløsninger til bestemte brancher eller virksomheder.

Læs mere om et par af vores spændende projekter på Blue Visuals’ hjemmeside:

Grid Optimizer: Infrastrukturdata i nær-realtid.

Cofoco: Restaurantintra – overblik over kædens performance.