Services

Digital strategi >>

 • Målsætninger og roadmap
 • Platforms- og leverandørvalg
 • Implementeringsplan
 • Bemanding og kompetencer
 • Business cases og resultatmåling

Specialudvikling >>

 • Backend-udvikling
 • Databaseløsninger
 • API-udvikling
 • Tools
 • Hostingløsninger

Design og UI >>

 • Webddesign og brugergrænseflader
 • Mobildesign
 • Kampagnematerialer
 • Grafisk datapræsentation

Datavisualisering >>

 • Dashboards
 • Automatiseret rapportering
 • API Connector Platform